IPTA utbildar Personliga tränare och kostrådgivare i Marbella Spanien

Privacy Policy

Användarvillkor

Genom att nyttja webbplatsen IPTA.se bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen av innehållet på webbplatsen.

IPTA.se påtar sig inget ansvar för innehåll, funktionalitet, material osv. på webbplatser vilka länkat till IPTA.se webbplats eller till vilka IPTA.se webbplats länkar.

Innehållet på webbplatsen kan innehålla fel eller vara bristfälligt på grund av tekniska orsaker, felskrivningar eller andra orsaker. IPTA.se påtar sig inget ansvar för sådana fel eller brister.

IPTA.se garanterar inte att Innehållet går att använda för visst ändamål eller att Innehållet som tillhandahålls av tredje man är korrekt, uppdaterat eller fullständigt. IPTA.se garanterar inte heller ägarskap eller upphovsrätt till innehåll som tillhandahålls av tredje man. Användaren accepterar att hålla IPTA.se ansvarslöst för konsekvenserna av användarens agerande (eller brist på agerande) på grundval av innehållet.

IPTA.se garanterar inte att webbplatsen har viss tillgänglighet eller vissa svarstider. IPTA.se frånskriver sig uttryckligen allt ansvar för såväl direkta som indirekta skador och förluster som uppstår som en följd av innehållet (eller brist på eller i detsamma) eller att webbplatsen inte fungerar tillfredsställande.

Integritetspolicy
Cookies

När du besöker en hemsida kommer din dator automatiskt att få en cookie. Cookies är textfiler som identifierar din dator i vår server. Cookies identifierar inte den individuella användaren utan endast datorn. Många hemsidor använder cookies varje gång någon besöker hemsidan för att kunna samla information om antalet besökare. Cookies samlar information om vilka sidor som besökts av datorn och hur länge. Du som användare av datorn har möjlighet att via datorns inställningar acceptera cookies, få ett meddelande när datorn får en cookie eller att inte acceptera cookies. Väljer du att inte acceptera kakor kan det bidra till begränsad funktionalitet. Vi använder cookies ibland för att hjälpa dig att hitta relevanta länkar inom sidan. Vi sparar ingen personlig information från ditt besök.

E-post

När du skickar ett e-post meddelande till oss kan vi lagra information som t ex din e-postadress, innehåll, vårt svar och eventuella uppföljningsfrågor.

Sekretesspolicy för hantering av personuppgifter

Det är mycket viktigt för oss på IPTA att skydda din personliga information. Här informerar vi dig om hur vi hanterar din elektroniskt lagrade personliga information. Dina kunduppgifter lagras och hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).
Din personliga information lagras internt på företaget och används för att svara på dina förfrågningar och för att hantera dina bokningar, liksom vid korrespondens.
Om du har bokat eller genomfört någon av våra utbildningar används din information dessutom för marknadsföring av liknande utbildningar om du registrerat dig för att få ett nyhetsbrev eller andra reklamsyften. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. Dina uppgifter kommer inte at vidarebefordras till tredje part varken för kommersiella eller icke-kommersiella syften, om inte annat överenskommits.

Du är berättigad till att gratis begära information, korrigering, blockering och, om tillämpligt, radering av dina lagrade uppgifter. Vänligen skicka oss en förfrågan via vanlig post eller e-post. Vi kommer att radera dina uppgifter om du avböjer ditt samtycke, om informationen inte längre är relevant vad gäller syftet till att dina uppgifter lagrades, eller om datalagring är förhindrad enligt lag. 

Ändringar

Vi kan i framtiden komma att göra ändringar i vår policy vilken vi uppdaterar kontinuerligt.