Dåliga PT-utbildningar i fokus

1 november 2018
Problemet med oseriösa och undermåliga PT-utbildningar har återigen tagits upp i media efter att ett utbildningsföretag som bedrivit PT-utbildningar anmälts av sina elever och fällts i allmänna reklamationsnämnden

 Problemet med oseriösa och undermåliga PT-utbildningar har återigen tagits upp i media efter att ett utbildningsföretag som bedrivit PT-utbildningar anmälts av sina elever och fällts i allmänna reklamationsnämnden (se inslaget från TV 4)

Branschföreträdare menar att den ökade efterfrågan på Personlig Träning lett till att branschen dragit till sig en mängd oseriösa aktörer och att alltför många Personliga Tränare idag håller för låg kvalitet.

DET STÖRSTA PROBLEMET

Så som det påpekas i inslaget är det viktigt att kvaliteten på utbildningarna höjs, framförallt genom att det ställs högre krav på lärarnas utbildning och kompetens.

I dagsläget består lärarkåren hos flera av utbildarna i Sverige (tom de mest etablerade) till större delen av lärare som inte har mer i bagaget än en PT-utbildning och praktisk erfarenhet av yrket. Varför är detta ett problem?

De ämnen som ingår i en PT-utbildning (tex. Idrottsfysiologi, näringslära, biomekanik, idrottsmedicin mm) är komplexa ämnen som inte kan läras genom praktiskt arbete ”på gymgolvet”. Egen erfarenhet av yrket räcker inte för att man ska skaffa sig tillräckliga kunskaper och den kompetens som krävs för att undervisa. Det krävs en mångårig akademisk utbildning för att kunna undervisa i dessa ämnen. Nivån på lärarkårens behöver höjas.

VAD GÖR VI?

På IPTA arbetar vi aktivt för att säkerställa att vår utbildning håller högsta kvalitet. Vi har höga krav på våra lärare och vårt team består till 100 % av lärare som är högskoleutbildade specialister. Majoriteten har också en lång erfarenhet av undervisning. Detta är faktiskt något unikt åtminstone på den svenska marknaden.

Vi är ackrediterade av Europeactive (organisationen kvalitetssäkrar och ackrediterar utbildare i hela Europa) och deltar i diskussioner med Europeactive och andra utbildningsorganisationer internationellt för att utveckla och höja standarden på PT-utbildningarna. IPTA är även den enda ”Svenska akademin” som deltagit i Europeactives internationella konferenser de senaste åren.

Vi välkomnar debatten och tycker att det är bra att dessa frågor tas upp och att branschen tvingas ta sig i kragen och höja kvaliteten på utbildningarna.

I slutändan är detta något som alla tjänar på: eleverna (framtidens tränare), slutkonsumenterna (som köper Personlig Träning) och de utbildare som är seriösa i sin verksamhet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Läs mer om IPTA och det fantastiska  lärartemet på akademin.