Integritetspolicy

GDPR, även kallad dataskyddsförordningen är en ny lag som gäller alla EU-länder och som innebär ett ökat skydd för privatpersoners integritet.

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet. Den här integritetspolicyn förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Ansvarig person för hantering av personuppgifter på IPTA är Antonio Villanueva, info@ipta.se tel. +34 602 373 150.

Cookies
Ipta.se använder cookies (kakor). Vi använder cookies för att kunna ge bättre service till våra användare. Vi samlar in statistik via Google Analytics om antalet besökare på webbplatsen, deras operativsystem, webbläsare och vilken version det är av dessa vilket används för att förbättra webbplatsen. Du kan också använda vår webbplats även om du inaktiverar cookies på din dator. Det kan dock ha en påverkan av webbplatsens funktionalitet och användarvänlighet.

Här kan du se hur du kan hantera cookies hos de vanligaste webbläsarna:

Chrome:
Länk ››

Safari:
Länk ›› 

Firefox:
Länk ›› 

Internet Explorer:
Länk ››

Tredje part
Vi kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbsida. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser.

Mottagare av personuppgifterna
Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är de betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, att upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personlig identifierbar information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part.

Personuppgifter vi samlar in
Vi samlar endast in uppgifter som e-postadress, namn, adress och telefonnummer från de som aktivt tillhandahåller oss dem genom att skicka in meddelanden via formulär på webbplatsen eller som köper en kurs, dessa sparas i Snowfires (webbplatsens crm-system) databas. De sparas endast så länge som det krävs för syftet med kommunikationen mellan IPTA och dig eller tills du meddelar oss att radera din information.

När du som kund beställer en kurs i vår webshop skapas en order med tillhörande personuppgifter. När du gör ett köp ingår du ett avtal som gör att vi måste spara dessa uppgifter enligt bokföringslagen.

Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag om den information som finns registrerad av dig. Dessa kan begäras kostnadsfritt, förfrågan görs via e-post till .

Du har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättade, detta sker via e-post till .

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringar i den här integritetspolicyn för IPTA förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2018-11-04

Villkor & allmänna regler

Anmälan
Anmälan sker via hemsidan, ipta.se/anmalan. En bekräftelse som visar att din anmälan mottagits skickas till dig via e-post.

Betalning
En anmälningsavgift tillkommer när du anmäler dig via hemsidan, se ovan. Betalningen kan göras via PayPal eller med faktura. När din anmälningsavgift mottagits får du en bekräftelse via e-post som visar att du är antagen till utbildningen.

Utbildningsavgiften (resterande belopp) ska betalas in senast fyra veckor före utbildningsstart. Betalningen görs via hemsidan, ipta.se/anmalan

Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt från och med den dag då du betalat anmälningsavgiften. Om du ångrar ditt köp inom denna tidsperiod kan du få tillbaka hela det inbetalade beloppet.

Avgifter & betalning
I utbildningssavgiften ingår lärarledd utbildning, utbildningsmaterial, teoretisk/praktisk examination, utbildningsintyg och licensbevis.

Avanmälan/avbokning
Att avanmäla en utbildning efter att ångerrätten slutat gälla är inte möjligt förutom vid sjukdom (egen eller nära familj*). Då betalas det inbetalade beloppet tillbaka mot uppvisande av läkarintyg där det specificeras att du inte kan genomgå utbildningen.
*Som nära anhörig räknas make, maka, sambo, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar eller någon annan person som du sammanbor med.

Byte av kurstillfälle
Du kan flytta fram din utbildningsstart (i mån av plats). Detta bör göras senast 15 dagar före utbildningsstart.

Inställd utbildning
Akademin förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning på grund av lågt deltagarantal, eller vid sjukdom. Vid inställd utbildning erbjuds du ett annat startdatum eller en återbetalning av hela utbildningsavgiften. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Personuppgifter
Personuppgifterna som du lämnar till IPTA används för att hantera anmälan och bekräftelser. IPTAs personregister behandlas enligt Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Ingen annan än IPTA har tillgång till uppgifterna.

Ansvar
IPTA ansvarar inte för kläder eller andra objekt som kvarglömts i IPTAs lokaler.

Force majeure
Vid force majeure är IPTA befriade från förpliktelser att fullfölja avtal. Händelser som klassas som befriande omständigheter är b.la. krig, konflikter på arbetsmarknader eller strejk, åtgärder från myndigheter, nytillkommen lag, brand, sjukdom bland personal.

Åldersgräns
IPTA ingår inga avtal med minderåriga, dvs. under 18 år. För att sådant avtal ska kunna ingås krävs vårdnadshavares godkännande.

Försäkring
All träning sker på egen risk och under eget ansvar. IPTA tar således inget ansvar för eventuella skador som uppkommer i samband med utbildningen.

Tvister
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.